Heather's On News - Let The Mystery Be

Ger mer än vad den förbrukar

I och med att jag har en el panna som värmer upp huset och tappvattnet så har jag väldigt hög el kostnader, speciellt under vintern. Detta är något som jag skulle vilja sänka. Det bästa valet för mig är nog att komplitera mitt system men en värmepump luft luft. Denna drivs ju även med el, men istället för att förbruka lika mycket energi som den ger, så kan jag få ut upp till fyra gånger så mycket värme energi som jag förbrukar i el. Där har vi skillnaden mellan en el panna och en värmepump, värmepumpen ger mer än vad den förbrukar. Kanske är svårt att förstå, men så är det. Genom att installera en sådan pump kan jag sänka kostnaderna mycket.