Heather's On News - Let The Mystery Be

samtal i skolan

Jag minns utvecklingssamtalen i skolan allt för väl. Nu var det dock en tag sen jag hade sådana samtal. De var väldigt bra för skolgången. När man var där så gick man igenom hur man låg till i kursen och vad man kunde förbättra och hur man skulle gå till väga för att göra det. Man lade liksom upp en plan för hur man skulle arbeta i skolan i vissa ämnen. Så utvecklingssamtal var väldigt bra för att man skulle lyckas i skolan. De hjälpte mig otroligt mycket och gjorde mig motiverat att arbeta.