Heather's On News - Let The Mystery Be

lex sarah

På latin betyder Lex Sarah, Sarahs lag. Lagen handlar om att alla individer som jobbar i vårdyrken är skyldiga att rapportera missforhållanden eller potentiella missförhållanden på sin egen arbetsplats. Dessutom måste alla informeras om lagen årligen. En Lex Sarah webbutbilning syftar till att utbilda vårdpersonal i chefspositioner om lagens innehåll och om eventuella uppdateringari lagen. Lex Sarah har blivit uppkallad efter den modiga undersköterskan Sarah Wägnert, som gick till media och rapporterade vanvård på arbetsplatsen där hon jobbade och så blev det en lag.